RSS
A A A
PIW BĘDZIN

Informacja w zakresie wyznaczenia na rok 2021

25.11.2020

W związku z koniecznością wykonania w roku 2021 nałożonych na Powiatowego Lekarza Weterynarii w Będzinie zadań, których z przyczyn organizacyjnych oraz finansowych nie jest w stanie wykonać przy udziale pracowników Inspektoratu, zachodzi konieczność wyznaczenia lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspektoratu do wykonywania czynności urzędowych zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

Wyznaczenie będzie obejmować okres od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Czynności urzędowe będą wykonywane na terenie powiatu będzińskiego oraz miast Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec.

Zakres czynności objętych wyznaczeniem:

- szczepienia ochronne i badania rozpoznawcze (w tym obserwacje zwierząt w kierunku wścieklizny) - potrzebnych 30 lekarzy weterynarii;

- sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia zwierząt, skupu lub sprzedaży zwierząt - potrzebny 1 lekarz weterynarii;

- badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia - potrzebnych 4 lekarzy weterynarii;

- sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju - potrzebnych 25 lekarzy weterynarii;

- sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia - potrzebnych 25 lekarzy weterynarii;

- badanie mięsa zwierząt łownych - potrzebnych 5 lekarzy weterynarii;

- badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni - potrzebnych 5 lekarzy weterynarii;

- pobieranie próbek do badań - potrzebnych 3 lekarzy weterynarii;

- prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - potrzebnych 2 lekarzy weterynarii.

Zgłoszenie gotowości do wykonywania czynności należy składać w  siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Będzinie przy ul. Gzichowskiej 27 do dnia 15.12.2020 r. wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Będzinie. Do zgłoszenie należy załączyć komplet dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz zdolność do wykonywania wnioskowanych czynności, zgodnie z formularzem zgłoszenia.

Dokumentów potwierdzających kwalifikacje, za wyjątkiem tych, które straciły ważność, nie składają osoby, których ta dokumentacja znajduje się juz w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Będzinie.

Zgłoszenia zostaną rozpatrzone w terminie do 30.12.2020 r. Zgłoszenia niekompletne zostaną pominięte w procedurze wyznaczenia.

Wyznaczenie nastąpi z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Będzinie postępowania. Samo zgłoszenie gotowości nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego. Postępowanie to będzie się toczyło z urzędu tylko wobec osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfkowane i zakwalifkowane do wyznaczenia.

Opublikował: Sebastian Krząkała-Rózsa
Publikacja dnia: 25.11.2020

Dokument oglądany razy: 605
« inne aktualności