RSS
A A A
PIW BĘDZIN
To jest wersja archiwalna z dnia 11.09.2018, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja przepisów

Kauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych

11.09.2018

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie ul. Gzichowska 27 42-500 Będzin reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii;

2. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt z inspektorem jest możliwy za pośrednictwem adresu iod@infosystem-projekt.pl;

3. Inspektorat przetwarza Pani/Pana dane w następujących celach:

a) Rejestracji pasiek
b) Badania mięsa zwierząt łownych w kierunku wykrycia włośni
c) Wystawiania faktur za badanie mięsa w kierunku włośni
d) Zawierania umów na wykonywanie czynności urzędowych z wyznaczenia PLW
e) Tworzenie listy szczepień zwierząt zaszczepionych przeciwko wściekliźnie
f) Wydawana świadectw zdrowia dla zwierząt towarzyszących
g) Rejestracji stad
h) Zwalczaniu wścieklizny
i) Interwencji
j) Innych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa

4. Podstawa prawna przetwarzania danych:
a) Ustawa z dnia 29.01.2004 o Inspekcji Weterynaryjnej
b) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
c) art.6 ust. 1 lit. a RODO - inne dane jeżeli wyrażono zgodę
d) art.6 ust. 1 lit. b RODO - dot. zawarcia i wykonania umowy
e) art.6 ust. 1 lit. c RODO - dot. wypełnienia obowiązków prawnych
f) art.6 ust. 1 lit. e RODO - dot. zadań w interesie publicznym

5. Pani/ Pana dane osobowe mogą być ujawnione:

a) pracownikom/współpracownikom Administratora Danych Osobowych upoważnionym do ich przetwarzania na polecenia ADO;
b) podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (tylko w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie Pana/Pani zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania – przy czym realizacja tych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

8. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Opublikował: Andrzej Bernacki
Publikacja dnia: 11.09.2018

Dokument oglądany razy: 235
« inne aktualności