RSS
A A A
PIW BĘDZIN
To jest wersja archiwalna z dnia 26.10.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: nowe informacje

Komunikaty

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Będzinie informuje o istniejącym obowiązku natychmiastowego informowania Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy zwierząt gospodarskich o każdym przypadku padnięć bydła, owiec i kóz zgodnie z art. 42 ust.1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (j.t. Dz. U. Nr 213 z 2008 r., poz. 1342 z późn. zm.).
Zgłoszenia dokonać można osobiście w Inspektoracie, drogą telefoniczną lub listownie.
W przypadkach nie zgłoszenia takiego faktu do tut. Inspektoratu grożą sankcje karne w myśl art. 85 ust. 1 pkt. 2b) powołanej wcześniej ustawy o ochronie zdrowia zwierząt (...), zgodnie z którym kto uchyla się od obowiązku informowania powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.

W związku z planowanym zakupem programów: finansowo-księgowego i płacowego prosimy zainteresowane firmy o nadsyłanie ofert. Termin przyjmowania ofert upływa z dniem 6 listopada 2011 roku.Opublikował: Andrzej Bernacki
Publikacja dnia: 26.10.2011
Podpisał: Rafał Pikul
Dokument z dnia: 21.09.2010
Dokument oglądany razy: 2 093