RSS
A A A
PIW BĘDZIN
To jest wersja archiwalna z dnia 29.06.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: wprowadzenie informacji

Komunikaty

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Będzinie informuje o istniejącym obowiązku natychmiastowego informowania Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy zwierząt gospodarskich o każdym przypadku padnięć bydła, owiec i kóz zgodnie z art. 42 ust.1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (j.t. Dz. U. Nr 213 z 2008 r., poz. 1342 z późn. zm.).
Zgłoszenia dokonać można osobiście w Inspektoracie, drogą telefoniczną lub listownie.
W przypadkach nie zgłoszenia takiego faktu do tut. Inspektoratu grożą sankcje karne w myśl art. 85 ust. 1 pkt. 2b) powołanej wcześniej ustawy o ochronie zdrowia zwierząt (...), zgodnie z którym kto uchyla się od obowiązku informowania powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.Opublikował: Andrzej Bernacki
Publikacja dnia: 29.06.2011
Podpisał: Rafał Pikul
Dokument z dnia: 21.09.2010
Dokument oglądany razy: 1 788